upcoming projects:

Demons

Duo De Vries | Mitchell

Jan 31st 2024, Paradijskerk Rotterdam
Febr 9th 2024, Basel infinity festival, Basel
March 20th 2024, Le Baixu, Brussels
July 6th 2024, En blanc et noir, Lagrasse

Rhapsody

ASKO|Schönberg Ensemble
LOD & Josse de PauwTegen de tijd

Viool solo recital

15th march 2024
Pakhûs StiensFuture projects:

TBA